บริการของเรา
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เอ็น เอช โลจิสติคส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการจัดการด้านโลจิสติคส์แบบครบวงจร โดยเราเป็นตัวกลางในการรวบรวมบริการจากบริษัทในกลุ่มโงวฮก ทั้งบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ทางเครื่องบิน ทางรถบรรทุกข้ามแดน การดำเนินพิธีการศุลกากร การขนส่งสินค้าภายในประเทศ การให้บริการโกดังสินค้า ลานวางตู้คอนเทนเนอร์ การบรรจุ การคัดแยกสินค้า การจัดการด้านเอกสาร และการให้คำปรึกษาด้านโลจิสติคส์ โดยให้บริการครบจบในที่เดียวแบบ One Stop Service เพื่อความสะดวกสบายและตอบตอบสนองความต้องการสูงสุดแก่ลูกค้า
ดูมากขึ้น